Korekta, redakcja tekstu, przepisywanie i transkrypcja - Wydawnictwo naukowe! Profesjonalnie!

50 zł

Opis

Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph wprowadza nowe usługi - Korekta, redakcja, przepisywanie tekstu i transkrypcja materiałów multimedialnych na tekst edytowalny.

Jako wydawnictwo naukowe wypracowaliśmy pewne standardy w redagowaniu tekstów naukowych i nienaukowych. Podchodzimy indywidualnie do każdego tekstu, zapewniamy profesionalizm i doradzamy. Zapraszamy do współpracy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pisarzy i publicystów, blogerów, copywriterów i inne osoby pracujące z tekstem.

Oferujemy:

Korekta i redakcja tekstów naukowych i nienaukowych

W zakres usługi korekty i redakcji utworu naukowego i nienaukowego (m.in. artykuł naukowy i rozdział w pracy zbiorowej, rozprawa doktorska lub habilitacyjna i inne prace dyplomowe takie jak: praca magisterska lub licencjacka; publikacja i książka o profilu naukowym lub nienaukowym).

Zakres:

- sprawdzenia i poprawy logicznej struktury nadesłanego tekstu

- wskazania ewentualnych błędów merytorycznych z uzasadnieniem (autor wyszczególnione błędy poprawia samodzielnie),

- korekta błędów stylistycznych i językowych,

- dostosowanie tekstu do konkretnego standardu edycyjnego (wytycznych edycyjnych),

- ujednolicenie tekstu głównego, przypisów, elementów graficznych.

Przepisywanie tekstów i transkrypcja nagrań audio i video

Usługa dotyczy komputerowego przepisywania tekstów naukowych i nienaukowych z rękopisów oraz maszynopisów, transkrypcji nagrań audio lub video (zamiana zawartości pliku audio/wideo na tekst).

Bezpłatna i niezobowiązująca wycena.

Szczegółowy cennik znajduje się na stronie www.archaegraph.pl/uslugi

Wszystkie pytania i propozycje współpracy prosimy kierować na adres mailowy.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Karol

September 6, 2019 12:37
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...